Wij telen kruiden en fruit in een kruidenbos. Het bos bestaat uit stroken met bomen en struiken en stroken met kruidenbedden. We  gebruiken geen kunstmest, bestrijdingsmiddel en kerende grondbewerking. Houtwallen, hagen en een poel omringen het kruidenbos. Ons kruidenbos ligt naast het Trentse Bos, de staart van natuurgebied Maashorst.